شرکت حمل و نقل بين المللي کاميون حمل بار از راه آب و هوا
 
LKW Hirsch Spedition

چه به صورت بار جمع آوري شده از مناطق مختلف، چه به صورت تقسيم شده و چه به صورت دربست: کاميونهاي ما در سراسر دنيا در حرکتند!

• جمع آوري و حمل محمولات: حرکت روزانه از کليه مراکز اقتصادي اروپايي به ايران. حرکت هفتگي به ترکيه، قزاقستان، ازبکستان، قرقيزستان، تاجيکستان، ترکمنستان، آذربايجان، ارمنستان و گرجستان..

• حمل و انتقال محمولات به شکل دربست و يا تقسيم بندي شده: روزانه از اروپا به آسياي مرکزي، ترکيه و به خاور نزديک و ميانه.

 
شعبه
شرکت
صلاحيتها
معرفين
تماس با ما
مسؤل وبسايت ADSp صفحه اصلي